Szkolenie: Sztuka wystąpień publicznych i tworzenia prezentacji – radzenie sobie z tremą

Szkolenie marketingowe „Sztuka wystąpień publicznych i tworzenia prezentacji – radzenie sobie z tremą” obejmuje zasady autoprezentacjiwystąpień publicznych oraz tworzenia skutecznych prezentacji Microsoft Power Point. Poruszane są zagadnienia mowy ciała, intonacji głosu i regulacji oddechu, zasad erystyki i retoryki wraz z mnemotechnikami.
Na szkoleniu nauczysz się jak najlepiej się przygotować do wystąpienia, jak wykorzystać wszystkie możliwe narzędzia i pomoce audiowizualne. Dowiesz się jak przygotować salę oraz jak najefektowniej przeprowadzić prezentację. Poznasz zasady radzenia sobie ze  stresem, w praktyce przezwyciężysz tremę oraz poznasz swoje mocne strony.

Dla kogo

Szkolenie marketingowe „Prezentacje – sztuka wystąpień publicznych i profesjonalna prezentacja PowerPoint!” jest przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, przygotowywania oraz przeprowadzania prezentacji. Nasze szkolenie jest przeznaczone m.in. dla:

 • menadżerów prowadzących prezentacje,
 • specjalistów ds. public relations, specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, rzeczników prasowych,
 • specjalistów ds. marketingu, specjalistów ds. promocji i sprzedaży, specjalistów ds. reklamy,
 • osób, które prowadzą własną firmę i chcą zwiększyć swoją skuteczność podczas prezentacji,
 • pracowników agencji PR-owych.

Co zyskasz

Gwarantujemy Ci rozwój umiejętności w zakresie tworzenia i przeprowadzania prezentacji. Po ukończeniu szkolenia uzyskasz nowe kompetencje i będziesz umiał(a):

 • skutecznie przygotować się do prezentacji i wystąpienia publicznego, aby zminimalizować potrzebę improwizacji i tremę,
 • wykorzystać i odpowiednio dobrać dostępne środki techniczne w celu przeprowadzenia prezentacji,
 • przygotować efektowną prezentację w MS Power Point i uniknąć nagminnych błędów,
 • stosować w praktyce zasadę 3 razy P,
 • radzić sobie z trudnym audytorium, odpowiadać na kłopotliwe pytania i utrzymywać uwagę słuchaczy.

Metody szkoleniowe

 • autorski program szkolenia bazujący na wieloletniej praktyce oraz szerokim wykształceniu branżowym,
 • rzeczywiste case studies z rynku polskiego,
 • aktywne nauczanie – indywidualne i grupowe zadania dla uczestników,
 • wykład teoretyczny i prezentacja,
 • moderowana dyskusja uczestników,
 • zadania do przygotowania przed szkoleniem – wprowadzenie do tematyki,
 • zadania do przygotowania po szkoleniu – wzmocnienie efektu szkolenia,
 • materiały szkoleniowe dla uczestników,
 • indywidualne wskazówki trenera dla każdego z uczestników – również po szkoleniu.
Dowiedz się więcej. Skontaktuj się z nami...
Szkolenie: Sztuka wystąpień publicznych i tworzenia prezentacji – radzenie sobie z tremą